15-11.2 Generelt om § 15-11

Fra 1. juli 2013 ble tidligere §§ 15-11 til 15-13 flyttet til kapittel 16. De ble fra 1. januar 2017 flyttet til skatteforvaltningsloven kapittel 10. § 15-14 ble ny § 15-11.