Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

15-11.2 Generelt om § 15-11

Fra og med 1. juli 2013 er tidligere §§ 15-11 til 15-13 flyttet til kapittel 16. Tidligere § 15-11 er ny § 16-1. § 15-14 er blitt ny § 15-11.