Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

15-14 § 15-14. Adgang til å oppgi merverdiavgift i salgsdokumentasjon mv. (opph.)

Bestemmelsen er blitt ny § 15-11 i forbindelse med at kontrollbestemmelsene i tidligere §§ 15-11 til 15-13 fra 1. juli 2013 er flyttet til kap. 16. Fra og med 1. januar 2017 er bestemmelsene flyttet til skatteforvaltningsloven kap. 7 og 11.