2-1.10 § 2-1 femte ledd – Dødsbo

Det var i tidligere merverdiavgiftslov ikke gitt særskilte regler om registrering av dødsboer, men i praksis var en tilsvarende regel som for konkursbo lagt til grunn for dødsbo. Dødsbo registreres på avdødes registreringsnummer etter § 2-1 femte ledd uavhengig av beløpsgrensen i § 2-1 første ledd. Insolvente dødsboer følger reglene om konkurs dersom konkurs åpnes, med unntak av at det ikke skal registreres på eget registreringsnummer (Av 10/89 av 28. mars 1989).