22-3 § 22-3. Endringer i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover:

– – –