Kapittel 23. Kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.