23.14 § 13 Kontroll hos selger (opphevet)

Bestemmelsen kunne brukes til å kontrollere forretningsforbindelsene til den som krever kompensasjon. Den er fra 1. januar 2017 videreført i skatteforvaltningsloven § 10-2.