23.18 § 17 Administrasjon (opphevet)

Bestemmelsen fastslo at kompensasjonsordningen administreres av avgiftsmyndighetene ved skattekontoret. Den er fra 1. januar 2017 videreført i skatteforvaltningsloven § 2-4 hvor det heter at skattekontoret og Skattedirektoratet er myndigheter for merverdiavgiftskompensasjon.