23.21 § 20 Overgangsregler

Krav om kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser som er foretatt i løpet av første periode 2004 kan tidligst fremsettes på oppgaven for andre periode 2004.

Bestemmelsen ble gitt av hensyn til tilrettelegging og den praktiske gjennomføringen av kompensasjonsordningen i oppstartsfasen, og har derfor ingen relevans for ordningen i dag.