23.22.2 Generelt

Den nye kompensasjonsordningen innebar at ordningen gikk over til å bli generell, dvs. at det ble innført rett til kompensasjon for all merverdiavgift som betales, med enkelte unntak. Den tidligere ordningen var derimot begrenset og omfattet kun merverdiavgift på nærmere bestemte tjenester.