23.3.7 § 2 første ledd bokstav f og g – internat og opplæring av voksne elever uten rett til videregående opplæring

Elever ved skoler godkjent etter friskoleloven har ikke rettskrav på internatdelen ved skolen. Fra 1. januar 2017 ble internatdelen ved slike skoler, som er en del av skolens tilbud til egne elever, omfattet av kompensasjonsordningen, jf. kompensasjonsloven § 2 annet ledd bokstav f. Retten til kompensasjon vil også gjelde internatdelen for de elevene som ikke får oppfylt sitt rettskrav, men som blir tatt inn etter den særskilte bestemmelsen i forskrift til friskolen § 11-3 som angir at visse navngitte godkjente friskoler kan ta inn et visst antall voksne uten rett til videregående opplæring. Fra 1. januar 2017 er kompensasjonsordningen utvidet til også å omfatte opplæring av disse elevene, jf. kompensasjonsloven § 2 annet ledd bokstav g.