23.5.1 Forarbeider og forskrifter

23.5.1.1 Forarbeider

23.5.1.2 Forskrifter

  • Forskrift 12. desember 2003 nr. 1566 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv., fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. Se §§ 7, 7a, 8 og 9.