3-14.3 Agenter/formidlere

Departementet forutsatte i forarbeidene at unntaket skulle omfatte agenter og formidlere av lotterier (nå pengespill). Dette innebærer at agenter og formidlere ikke skal beregne merverdiavgift av provisjonen de mottar fra arrangør av pengespill. Tilbyder av pengespill er den organisasjon eller forening (ikke-fortjenestebasert organisasjon) som har fått tillatelse til å tilby pengespill, jf. § 18.

Med agent eller formidler menes her den som har direkte kontakt med kundene, spillerne ved f.eks. å ta imot innsats, forestå trekning eller utbetale gevinst. Det typiske eksempel er kioskeieren som har avtale om å formidle ulike spill for Norsk Tipping AS.

Telefonsalg  Skattedirektoratet antar at også telefonsalg av f.eks. skrapelodd på vegne av en humanitær eller samfunnsnyttig organisasjon eller forening vil være en formidlingstjeneste som er omfattet av unntaket.

Agentbegrepet  Det er ikke avklart hva som ligger i agentbegrepet, og begrepsbruken innen spilleautomatbransjen samsvarer ikke med tradisjonell forståelse.

Det er uklart om forarbeidene mener å tillegge begrepet noen selvstendig betydning ved siden av «formidler».

Finansdepartementet har i brev av 22. januar 2004 (se M-3-14.5 nedenfor) kommet til at agenter som drifter gevinstautomater for Norges Røde Kors og Norsk Lotteridrift ASA m.fl. er omfattet av avgiftsunntaket for lotteritjenester (nå spilltjenester). Slike lotteriagenter, som utfører tjenester i form av service, drift, vedlikehold, økonomisk oppgjør med mer, vil være omfattet av alternativet «andre som deltar i lotterivirksomhet på forretningsmessig grunnlag». Det er derfor ikke nødvendig å fastslå om lotteriagenter skal regnes som «agenter» i forarbeidenes forstand.