3-33 § 3-33. Leveranser til militære enheter fra USA

Departementet kan treffe enkeltvedtak om unntak fra loven om omsetning av varer og tjenester fra næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet til militære enheter fra USA.