Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-6 § 3-6. Finansielle tjenester

Omsetning og formidling av finansielle tjenester er unntatt fra loven, herunder

  • omsetning av forsikringstjenester

  • omsetning av finansieringstjenester, likevel ikke finansiell leasing

  • utføring av betalingsoppdrag

  • omsetning av gyldige betalingsmidler

  • omsetning av finansielle instrumenter og lignende

  • forvaltning av verdipapirfond

  • forvaltning av investeringsselskap