4-10.2 Avansesystemet kan også benyttes ved uttak

Ved uttak er hovedregelen at merverdiavgift skal beregnes av den alminnelige omsetningsverdien, jf. § 4-9. For brukthandlere mv. som benytter avansesystemet, vil dette ifølge merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) tilsvare den avansen de hadde beregnet seg ved tilsvarende omsetning. Ved uttak av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter kan beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften derfor fastsettes i samsvar med §§ 4-5 eller 4-6. Det vises til M-4-5.2 og M-4-6.2 med nærmere regler om hvilke varer som omfattes av avansesystemet og øvrige vilkår for å benytte systemet.