4-5.4 § 4-5 tredje ledd – Innkjøpspris overstiger salgspris

Dersom en vare må selges for mindre enn den er kjøpt inn for vil grunnlaget for merverdiavgiften bli null. Det skal følgelig ikke beregnes eller innberettes avgift av salget. I slike tilfeller kan differansen mellom innkjøpspris og salgspris ikke avregnes mot avanse fra salg av andre varer. Dette stiller seg annerledes ved såkalt samlet kjøp og salg etter § 4-6.