5-4.3 § 5-4 annet ledd – Innenlands veisamband

Mval. § 5-4 annet ledd omhandler hva som nærmere menes med innenlands veisamband. Transport på innenlands veisamband foreligger når fergeforbindelsen er etablert for å tjene som bindeledd mellom deler av det innenlandske veinettet.

Frakt med for eksempel vanlig ruteskip vil etter dette falle utenfor området for den reduserte satsen.