Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Merverdiavgiftsloven kapittel 6. Fritak for merverdiavgift