6-10.6 § 6-10 fjerde ledd – Omsetning av flysimulator til bruk i sivil luftfart

Omsetning av flysimulatorer eller deler og komponenter til disse til bruk i sivil luftfart, er fritatt for merverdiavgift.