Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-11.3 § 6-11 første ledd – Omsetning og utleie av plattformer

Fritaket omfatter oljeboringsplattformer så vel som flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet. Uttrykket «oljeboringsplattform» betyr enhver innretning bygget som fartøy eller plattform for boring etter petroleum fra undersjøiske forekomster. Ved lovendring i 1974 ble fritaket utvidet slik at det også omfatter andre flyttbare plattformer til slik virksomhet. En plattform som slepes ut på feltet, anses som flyttbar selv om den boltes fast på bruksstedet. Også leveranser av seksjoner eller moduler til plattformer kan skje avgiftsfritt, jf. Av 19/84 av 13. august 1984. Skattedirektoratet har i en uttalelse av 15. juni 1999 antatt at omsetning av plattformdelene fra en utrangert plattform ikke kan anses som omsetning av en «oljeboringsplattform til bruk i petroleumsvirksomhet».