Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-11.4 § 6-11 annet ledd – Bygging, reparasjon mv. av plattformer

PlattformseksjonerSkattedirektoratet uttalte 20. juni 1996 til et advokatfirma at levering av varer og yting av tjenester ifm. reparasjon mv. av plattformseksjoner og Modulermoduler til bruk i petroleumsvirksomheten vil være fritatt for merverdiavgift.

Vedlikeholdstjenester utført på en oljeplattform i opplag, omfattes av fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-11 annet ledd uansett om det foreligger konkrete oppdrag eller ikke, da tjenestene må presumeres å være til bruk i petroleumsvirksomhet til havs.