6-25.5 § 6-25 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan etter mval. § 6-25 tredje ledd gi forskrift om minstebeløp for fritak, jf. omtalen ovenfor.