6-32.4 § 6-32 annet ledd – Tjenester fra baseselskaper

Baseselskaper  En del næringsdrivende utfører fra forretningssted i Norge tjenester for rettighetsselskaper, boreselskaper mv. Baseselskapene skal ikke beregne avgift av tjenester på baseområdet som gjelder lagring, lossing, transport mv. («handling») av varer for regning av oppdragsgiver som nevnt i mval. § 6-32 første ledd, jf. annet ledd, jf. FMVA § 6-32-2 annet ledd. Det vises også til Av 4/85 av 24. januar 1985 og Av 6/88 av 16. februar 1988.

Tjenester til bruk på plattform i opplag  , omfattes ikke av avgiftsfritaket i mval. § 6-32 annet ledd, da de ikke er til bruk i petroleumsvirksomhet til havs utenfor merverdiavgiftsområdet,