Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-34.1 Forarbeider

  • Lov 09.12.2011 nr. 53: Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012 og Innst. 4 L (2011–2012). Gjeninnføring av avgiftsfritaket for garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver