6-34.2 Avgiftsfritaket for garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver

Avgiftsfritaket gjelder reparasjon av vare eller anlegg som den utenlandske næringsdrivende har levert til kjøper i merverdiavgiftsområdet.

Fritaket, som vil ha betydning for garantireparasjoner på blant annet biler og hvite- og brunevarer, innebærer en gjeninnføring av et fritak som gjaldt under merverdiavgiftsloven 1969.

Fritaket innebærer at den utenlandske næringsdrivende ikke lenger vil være henvist til å søke om refusjon av avgiften etter mval. 2009 § 10-1. Dette gir ham en likviditetsmessig fordel.

Endringen trådte i kraft 1. januar 2012.