6-5.3 § 6-5 annet ledd – Utgivers omsetning av gatemagasin til vanskeligstilte

Bestemmelsens annet ledd om at utgivers omsetning av gatemagasin til vanskeligstilte er fritatt for merverdiavgift er også en lovfesting av Finansdepartementets vedtak av 19. desember 2008. Vilkåret om at gatemagasinene skal omsettes «på gaten» er likevel ikke tatt med. Disse vil således være fritatt selv om de blir solgt på andre offentlige steder enn på gaten.