7-3.4 § 7-3 annet ledd – Betingelser for fritak

Fritak etter første ledd bokstav a til c er betinget av at varene bare benyttes til personlig formål, og at den ikke utnyttes kommersielt. Fritak etter første ledd bokstav d er betinget av at varen har vært benyttet til personlig formål av arvelater.