7-5.2 Generelt om § 7-5

Denne bestemmelsen gir fritak fra beregning av merverdiavgift ved innførsel av diverse varer. Bestemmelsen viderefører delvis fritak i tidligere tollov §§ 5-2 første ledd, 5-3 og 5-4 første ledd.