Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

8-3.3 § 8-3 første ledd bokstav a og b – Servering og leie av selskapslokaler i forbindelse med servering

Serveringstjenester Det foreligger ikke fradragsrett for inngående avgift på omkostninger vedrørende servering. Fradragsnektelsen omfatter kafé- og restaurantregninger og gjelder både kunder og ansatte.

Selskapslokaler Videre er det ikke fradrag for inngående avgift på leie av selskapslokaler som nevnt i § 3-11 annet ledd bokstav b, dvs. leie av slike lokaler i forbindelse med servering.