8-7.3 § 8-7 annet ledd – Fradragsretten for insolvente dødsboer

Insolvent dødsbo  Etter § 8-7 annet ledd vil det ved skifte av insolvent dødsbo være boet som kan gjøre fradrag for inngående avgift på varer og tjenester som er levert etter åpningen av bobehandlingen i utgående avgift som er påløpt etter dette tidspunktet. Boer uten omsetning antas å ha fradragsrett for inngående avgift på blant annet bobestyrersalær.