8-8.4 § 8-8 annet ledd – Fradragsføring i en termin før betaling skjer

Tilbakeføring  Ved omsetning på kreditt kan det tenkes at mva-melding leveres før betaling er skjedd. Fradragsføringen er lovlig, men det kan etter § 8-8 annet ledd oppstå en selvstendig plikt for den næringsdrivende til å tilbakeføre det fradragsførte beløpet hvis det i ettertid viser seg at betalingen ikke er skjedd via bank eller tilsvarende. Tilbakeføringen skal skje i betalingsterminen.