9-2.2 Oversikt over bestemmelsen

Justeringsutløsende hendelser  Merverdiavgiftsloven § 9-2 regulerer i hvilke tilfeller justering skal skje. Tilfeller som utløser rett og plikt til justering betegnes gjerne som justeringsutløsende hendelser. Loven deler disse i tre: Bruksendringer (§ 9-2 første ledd), omsetning (§ 9-2 annet ledd) og overdragelser (§ 9-2 tredje og fjerde ledd).