Fastsettelse av formuesverdi på bolig i skattekortet

  • Skriv ut

Den formueverdien som står oppført på din bolig i skjemaet som følger ditt skattekort, er en foreløpig beregning for å få et mest mulig korrekt skattetrekk i det kommende inntektsåret.

Om du mener at den estimerte formuesverdien er feil og at dette har betydning for skattetrekket, kan du endre skattekortet ditt. Oppgi den formuesverdien du mener er riktig. Formuesverdien for primærboliger skal ikke utgjøre mer enn 30 prosent av boligens markedsverdi. Formuesverdien for sekundærbolig skal ikke overstige boligens markedsverdi (2017). For inntektsåret 2016 lå tilsvarende grense for sekundærboliger på 96 prosent  av boligens markedsverdi.

For å ta hensyn til en forventet prisvekst i boligmarkedet, er det lagt til grunn en økning av formuesverdiene på primærboliger med 10 prosent fra 2015 til 2017. For sekundærboliger er det lagt inn en økning på 41,4 prosent fra 2015 til 2017. I dette er det tatt hensyn til en antatt markedsmessig økning samt vedtatt økning av kvadratmetersatsen for sekundærboliger.

Formuesverdi på primær- og sekundærboliger

Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt ved utgangen av inntektsåret) utgjør 25 prosent av den beregnede markedsverdien (2016 og 2017). Formuesverdien for sekundærbolig utgjør 90 prosent (2017) (80 prosent - 2016) av den beregnede markedsverdien. Dette er satser som anvendes for å fastsette en formuesverdi på din bolig. Se over for satsene som gjelder ved krav om nedsettelse av formuesverdi.  

Formuesverdi og formueskatt

En for høy eller lav formuesverdi vil kun ha betydning for skattetrekket om du betaler formuesskatt.  En enslig skattyter vil ikke få skatt på formuen før etter at formuen er redusert med gjelden og et bunnfradrag på kr 1,480 000 (2017), (for inntektsåret 2016 var bunnfradraget 1,4 millioner kroner). For ektepar er bunnfradraget på kr 2 960 000 (2017), (for inntektsåret 2016 var bunnfradraget 2,8 millioner kroner).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.