Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Merverdiavgiftsloven kapittel 1. Lovens virkeområde. Definisjoner