Merverdiavgiftsloven kapittel 1. Lovens virkeområde. Definisjoner