Coronavirus - important information from the Tax Administration

Merverdiavgiftsloven kapittel 1. Lovens virkeområde. Definisjoner