6-16.2 Omsetning av begravelsestjenester

Første ledd om transport av avdøde og annet ledd om pakking og forsendelse av urner etter bisettelser er en lovfesting av et fritak gitt av Finansdepartementet 14. oktober 1969 med hjemmel i tidligere lov § 70. Det vises for øvrig til at seremonielle tjenester knyttet til begravelser og bisettelser en unntatt fra loven, jf. merverdiavgiftsloven § 3-15, jf. M-3-15.