1-3.6 § 1-3 første ledd bokstav e – Utgående merverdiavgift

Begrepet utgående merverdiavgift er sentralt i merverdiavgiftssystemet.

Utgående merverdiavgift er den merverdiavgift som skal beregnes og betales ved omsetning og uttak av varer og tjenester. Utgående merverdiavgift skal beregnes både ved omsetning til andre næringsdrivende og ved omsetning til vanlige forbrukere. Ved salg skal avgiften spesifiseres i et salgsdokument. Andre enn registrerte avgiftssubjekter har ikke adgang til å beregne eller angi avgift i salgsdokument, jf. lovens § 15-11 første ledd.