Coronavirus - important information from the Tax Administration

Merverdiavgiftsloven kapittel 3. Merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel