6-19.3 § 6-19 annet ledd – Næringsmidler som leveres vederlagsfritt til veldedige formål

Etter annet ledd kan aktører i matbransjen uten å måtte beregne uttaksmerverdiavgift, foreta uttak av mat- og drikkevarer som de gir bort. Fritaket forutsetter at varene leveres vederlagsfritt til en mottaker som må være registrert i Enhetsregisteret. Denne mottaker må fordele varene på veldedig grunnlag. Veldedig grunnlag indikerer at den endelige mottaker av varene må ha et kvalifisert behov og at varene vil ha en stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte.

Bakgrunnen for bestemmelsen er ønsket om å redusere matsvinn. Merverdiavgift ved uttak kan føre til at bedrifter velger å destruere matvarer i stedet for å gi dem bort til veldedige formål.

Kravet om at mottaker må være registrert i Enhetsregisteret, er av kontrollhensyn. Man ønsker å forhindre at fritaket blir misbrukt til f.eks. å dekke over svart omsetning eller at varene brukes privat.