7-8.1 Forarbeider og forskrifter

7-8.1.1 Forarbeider

7-8.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 7-8-1
  • Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 17. desember 2008 nr. 1502 § 5-7-4