7-4 § 7-4. Vareprøver, varer til teknisk og vitenskapelig bruk mv.

(1) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av

  • vareprøve, modell og mønster av ubetydelig verdi
  • reklamemateriell og reklamefilm
  • opplysningsmateriell fra andre lands turistmyndigheter
  • dokumenter og trykksak fra andre lands myndigheter
  • utstyr til bruk for utenlandske vitenskapelige ekspedisjoner

(2) Varer etter første ledd bokstav e kan bare benyttes av berettiget bruker og ikke overdras til andre.

(3) Departementet kan gi forskrift om omfanget av og vilkårene for fritak.