23.3.6 § 2 første ledd bokstav e – kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd er omtalt ovenfor under punkt 23.3.2.