23.5.3 Begrensningen etter § 4 annet ledd nr. 1 – fradrag for inngående merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til kompensasjon i den utstrekning det foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift etter bestemmelsene i merverdiavgiftslovens kapittel 8. Fradragsretten vil i disse tilfellene nøytralisere merverdiavgiften, og det er derfor ingen merverdiavgift å kompensere.

Nedenfor under punkt 23.17.3 om justeringsreglene behandler vi bl.a. forholdet mellom retten til tilbakegående avgiftsoppgjør etter merverdiavgiftsloven § 8-6 og bestemmelsen i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 1.