3-7.8 § 3-7 sjette ledd – Bytte av kunstverk mellom offentlige museer og kunstsamlinger

Bestemmelsen er en lovfesting av Finansdepartementets vedtak av 4. september 1970 med hjemmel i tidligere lov § 70 om unntak for bytte av kunstverk. Vedtaket er omtalt i F 15. september 1970. Bakgrunnen for vedtaket var at slike bytter utelukkende foregår av museale hensyn og for å øke de enkelte samlingers kunstneriske kvalitet. Unntaket gjelder bytte mellom offentlige museer og kunstsamlinger. Videre gjelder unntaket tilfeller der offentlige museer og kunstsamlinger mottar kunstverk fra private i bytte med kopier eller reproduksjoner. Unntaket gjelder ikke bytte som skjer med eller gjennom en som driver omsetning av kunst som næring.