23.3.9 § 2 tredje ledd – Krav om registrering i enhetsregisteret

Den som krever kompensasjon, må være registrert i enhetsregisteret. Enhetsregisteret har bestemmelser om hvem som er subjekt, og på samme måte som i merverdiavgiftssystemet antas at opplysninger i enhetsregisteret kan legges til grunn i kompensasjonsordningen. Se Finansdepartementets fortolkningsuttalelse 2. mars 2004 gjengitt under punkt 23.3.2 ovenfor.