Coronavirus - important information from the Tax Administration

7-7 § 7-7. Elektrisk kraft

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av elektrisk kraft.