10-6.3 § 10-6 annet ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsen, herunder om vilkår for refusjon. Hjemmelen er benyttet til å fastsette FMVA §§ 10-6-1 og 10-6-2, se ovenfor.