11-6.3 § 11-6 annet ledd – Forskriftshjemmel

Etter § 11-6 annet ledd kan departementet gi forskrift om utfylling og gjennomføring av denne paragrafen, herunder om vilkår for utbetaling. Skattedirektoratet har fastsatt slike bestemmelser i FMVA §§ 11-6-1 og 11-6-2. Det vises til omtalen ovenfor.