8-4.4 § 8-4 annet ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet adgang til å gi forskrift om utfylling og gjennomføring av § 8-4 første ledd. Forskriftshjemmelen er så langt ikke benyttet.