7-3.2 Generelt om § 7-3

Denne bestemmelsen gjelder fritak for merverdiavgift ved innførsel av varer til personlig bruk. Fritakene etter denne bestemmelsen gjelder også for tollavgift, jf. henvisningene i tollavgiftsloven § 6-2.